Zaloguj się    @ EN
Oferujemy płatny czasowy dostęp do szczegółowych danych za pośrednictwem programu Teleskop online. Abonament miesięczny 1000 zł netto, kwartalny 2000 zł netto, półroczny 4000 zł netto, roczny 6000 zł netto.

Możliwe jest również zlecenie analizy, której koszt ustalany jest w zależności od zakresu (minimalna opłata 600 zł netto za wykonanie analizy dla 1 wybranego parametru, obejmującej okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, za każdy kolejny parametr lub za każde kolejne 12 miesięcy opłata wzrasta o 300 zł netto).

Regulamin korzystania z usługi

Formularz zamówienia dostępu do danych


Instrukcja video - analizy w programie Teleskop online

 

Powrót

 

 

2024-06-24
Opublikowane dane (Magazyny Branżowe - kwiecień 2024) »
2024-05-28
Opublikowane dane (Miesięczniki i Tytuły Rzadkie Branżowe - marzec 2024, Miesięczniki i Tytuły Rzadkie - I kwartał 2024) »
2024-05-21
Opublikowane dane (Tygodniki i Dwutygodniki - I kwartał 2024) »
2024-05-08
Opublikowane dane (Dzienniki - I kwartał 2024) »