Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - sierpień 2019)
 
    Szanowni Państwo,     
                                                                                   
    informujemy, że zostały opublikowane dane dwutygodników za sierpień 2019 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl  

   1. autokorekty tygodników i miesięczników: Auto Świat (V ’19), Avanti (V ’19), Forbes. Profit (V ’19), Logo (V ’19), Newsweek Polska (V ’19), Wysokie Obcasy Extra (V ’19),

   2. autokorekty, w których różnice pomiędzy zmienionymi danymi a wielkościami podanymi w deklaracji przekroczyły próg 1% w średnich miesięcznych najbliższego sumującego parametru (przy spadku wartości tego parametru) i dotyczyły minimalnie 300 egzemplarzy, opisane na podstawie uchwały nr 19/2017 Zarządu ZKDP z 21 września 2017 roku:

   - miesięcznik Charaktery (I-IV ’19) – w autokorektach przesunięto część egzemplarzy wykazanych w kategorii sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych do kategorii egzemplarze nieskierowane do rozpowszechniania (od 781 do 2 783 egzemplarzy), w związku z tym sprzedaż wydań drukowanych spadła o 11,82% w styczniu, 9,25% w lutym, 11,86% w marcu oraz o 4,53% w kwietniu 2019 roku.
    
     W lipcu nie ukazało się wydanie dwutygodnika Puls Medycyny.
    
    Informujemy również, że na mocy pkt 5.21 Regulaminu kontroli ZKDP, w związku z ustaniem członkostwa w ZKDP, z programu Teleskop online zostały usunięte dane miesięcznika Medycyna Praktyczna za 2019 rok.

     Biuro ZKDP

Powrót
2020-01-20
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - listopad 2019) »
2020-01-17
Opublikowane dane ZKDP (tygodniki - listopad 2019) »
2020-01-16
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - listopad 2019) »
2020-01-07
Opublikowane dane ZKDP (dzienniki - listopad 2019) »