Zaloguj się    @ EN
Dla wszystkich, którzy nie są członkami ZKDP oferujemy płatny czasowy dostęp do szczegółowych danych ZKDP za pośrednictwem programu Teleskop online. Abonament miesięczny 500 zł netto, kwartalny 1000 zł netto, półroczny 1500 zł netto, roczny 2500 zł netto. Możliwe jest również zlecenie analizy, której koszt ustalany jest w zależności od zakresu (minimalna opłata 300 zł netto za wykonanie analizy dla 1 wybranego parametru, obejmującej okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, za każdy kolejny parametr lub za każde kolejne 12 miesięcy opłata wzrasta o 150 zł netto).

Regulamin korzystania z usługi

Formularz zamówienia dostępu do danych ZKDP

Uchwała 37/2016 w sprawie udostępniania danych ZKDP podmiotom niezrzeszonym w ZKDP


Instrukcja video - analizy w programie Teleskop online

 

Powrót

 

 

2020-01-20
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - listopad 2019) »
2020-01-17
Opublikowane dane ZKDP (tygodniki - listopad 2019) »
2020-01-16
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - listopad 2019) »
2020-01-07
Opublikowane dane ZKDP (dzienniki - listopad 2019) »