Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane ZKDP (dzienniki - październik 2019)
 
Szanowni Państwo,                                                                                         
 
informujemy, że zostały opublikowane dane dzienników za październik 2019 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

Opublikowane zostały również:

1.    autokorekty dzienników: Przegląd Sportowy (VII ’19);

2.    deklaracje miesięczników złożone z opóźnieniem: Food-Service Polska (IX ’19), Hotelarz (IX ’19), Kaczor Donald (IX ’19), Nick Jr. Magazyn (VIII/IX ’19), Scooby - Doo! (VIII/IX ’19), Słowo Wrocławian (IX ‘19);

3.    autokorekty, w których różnice pomiędzy zmienionymi danymi a wielkościami podanymi w deklaracji przekroczyły próg 1% w średnich miesięcznych najbliższego sumującego parametru (przy spadku wartości tego parametru) i dotyczyły minimalnie 300 egzemplarzy, opisane na podstawie uchwały nr 19/2017 Zarządu ZKDP z 21 września 2017 roku:

- miesięcznik Weranda Country (VIII ’19) – w autokorekcie usunięto część egzemplarzy wykazanych w kategoriach sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych (240 egzemplarzy) i prenumerata wydawnicza indywidualna wydań drukowanych (511 egzemplarzy), w związku z tym sprzedaż wydań drukowanych spadła o 3,24%.

Informujemy również, że na mocy pkt 5.21 Regulaminu kontroli ZKDP, w związku z ustaniem członkostwa w ZKDP, z programu Teleskop online zostały usunięte dane miesięczników: CKM – Czasopismo Każdego Mężczyzny, Cosmopolitan, Harpers Bazaar, Joy, Playboy za 2019 rok.

Biuro ZKDP


Powrót
2020-09-21
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - lipiec 2020) »
2020-09-17
Opublikowane dane (tygodniki i dwutygodniki - lipiec 2020) »
2020-09-03
Opublikowane dane (dzienniki - lipiec 2020) »
2020-08-20
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - czerwiec 2020) »