Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - luty 2020)
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały opublikowane dane miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za luty 2020 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

Opublikowane zostały również:

1.      1. deklaracje miesięczników złożone z opóźnieniem: Kaczor Donald (I '20), Magazyn Ogólnopolski Zagroda (XI/XII ’19), Poradnik Handlowca (I '20), Poradnik Restauratora (I '20), Sprawny. Marketing (X/XII ’19).

• Do chwili opublikowania danych do biura ZKDP nie wpłynęły deklaracje pism:  Świat Lekarza (II ’20), Własny Biznes Franchising (II ’20).

• Nie ukazały się wydania lutowe pism: Eurostudent, Praktyczny Przewodnik Detalisty (wydanie specjalne miesięcznika Wiadomości Handlowe Miesięcznik Przemysłu i Handlu).

Ze względu na okres dystrybucji, deklaracje następujących pism nie mogły zostać złożone w regulaminowym terminie do 15 kwietnia br. i zostaną opublikowane razem z danymi dzienników za marzec 2020 r.: Ben 10 Magazyn (I/II '20), Food-Service Polska (II ’20), Hotelarz (II ’20), LEGO Friends (II ’20), Ładny Dom (I/II '20), Słowo Wrocławian (II ’20).

• Przy publikacji danych miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za marzec 2020 r. zostaną opublikowane deklaracje następujących miesięczników: Cartoon Network Magazyn, Magazyn L.O.L. Surprise, Magazyn MiniMini, Rynek Zabawek (ukazały się wydania łączone luty/marzec 2020 r.), Kaczor Donald (nr 3/2020 został opatrzony data wydawniczą 10.03.20-14.04.20).

Biuro PBC


Powrót
2020-06-19
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - kwiecień 2020) »
2020-06-17
Opublikowane dane (dwutygodniki i tygodniki - kwiecień 2020) »
2020-06-03
Opublikowane dane (dzienniki - kwiecień 2020) »
2020-05-20
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - marzec 2020) »