Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - marzec 2021)
 
    Szanowni Państwo,

    informujemy, że zostały opublikowane dane miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za marzec 2021 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

    Opublikowane zostały również:
    deklaracje złożone z opóźnieniem: Sprawny. Marketing (IX/XII ’20).

    • Do chwili opublikowania danych do Biura PBC nie wpłynęły deklaracje pism: Przewodnik Projektanta (I/III ’21).

    • Nie ukazały się wydania marcowe pism: Bravo Sport.

    • Wydanie marcowe miesięcznika Koncept Magazyn Akademicki nie ukazało się w wersji drukowanej, z powodu pandemii COVID-19 ukazało się wyłącznie w wersji elektronicznej.

    • Ze względu na okres dystrybucji, deklaracje następujących pism nie mogły zostać złożone w regulaminowym terminie do 15 maja br. i zostaną opublikowane razem z danymi dzienników za kwiecień 2021 r.: Food-Service Polska (III ’21), Hotelarz (III ’21), Księżniczka (III ’21), LEGO Ninjago  (III ’21).

    • Przy publikacji danych miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za kwiecień 2021 r. zostaną opublikowane deklaracje następujących pism: Cartoon Network Magazyn, Magazyn MiniMini, Newsweek Polska Historia, Scooby - Doo!, W Sieci Historii (ukazały się wydania łączone marzec/kwiecień 2021 r.).

    • Numery 1/2021 pism: Katalog Branżowy i Living Room Luksus ukazały się jako wydania łączone styczeń/czerwiec 2021.

    • Numer 2/2021 miesięcznika LEGO Friends pozostawał w dystrybucji do 12 kwietnia br. Deklaracja za to wydanie zostanie opublikowana z danymi dzienników za kwiecień 2021 r.

    • Numer 1/2021 kwartalnika Magazyn Ogólnopolski Zagroda został opatrzony datą wydawniczą styczeń-maj 2021.

   • Wydanie 1/2021 kwartalnika Sprawny. Marketing zostało oznaczone datą wydawniczą styczeń/kwiecień 2021, planowane zakończenie dystrybucji tego wydania to koniec czerwca br.

   • Z aktualnie otrzymanych informacji od wydawcy wynika, że opublikowana przy ostatniej publikacji danych miesięczników i „pism rzadkich” deklaracja nr 2/2021 pisma Informator Sadowniczy dotyczyła wydania luty/marzec 2021.
 
   Informujemy również, że na mocy pkt 5.21 Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy, w związku z rozwiązaniem umowy, z programu Teleskop online zostały usunięte dane tytułów: Gazeta Polska Codziennie (I-XII ’20, I-III ‘21), Men's Health Edycja Polska (I ’20) oraz Women's Health (I/II ’20).

   Więcej aktualnych informacji na temat prasy znajdą Państwo na naszym fanpage'u na Facebooku https://www.facebook.com/PBC.PolskieBadaniaCzytelnictwa/

Powrót
2022-05-13
Opublikowane dane (Dzienniki – I kwartał 2022) »
2022-04-29
Opublikowane dane (Magazyny Branżowe - styczeń i luty 2022) »
2022-03-16
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - IV kwartał 2021) - uzupełnienie »
2022-02-23
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - IV kwartał 2021) »